Hällristning L1970:5975 i Bärfendal
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bärfendal socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om grusväg där denna bildar en kurva. Invid telestolpe."
Vill du se flera runstenar i Bärfendal socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.500797
Longitud: 11.468036
Lämnings-ID: L1970:5975
Riksantikvarieämbetets ID: Bärfendal 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Bärfendal
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5975