Hällristning L1970:4821 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,25x3,2 m (N-S), bestående av 10 skepp, 2 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 2 fotsulor, 4 skivor, 16 linjer och fragment samt 5 skålgropar. Skeppen är 20-66 cm l, 4 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck, 6 av dubbellinjetyp, varav 3 med spantstreck, därav 2 med bemanningsstreck, 3 utan spantstreck, varav 1 med bemanningsstreck, 1 "solskepp". Djurfigurerna är 27-40 cm l, fyrfota, varav den största föreställer en häst. Fågelfigurerna är 42-45 cm h, tranor. Fotsulorna är 22-24 cm l, konturhuggna och parställda. Skivorna är 6-10 cm diam, varav 1 på ett "solskepp". Linjerna och fragmenten är 3,5-30 cm l. Skålgroparna är runda, 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav en placerad i ett skepp. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4,5x3 m (NNÖ-SSV) bestående av 12 skepp, 10 djur, 2 fotsulor (?), 2 runda uthuggningar, 1 ring, 3 ovala uthuggningar, 2 streck och 8 skålgropar. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på Ö-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.525312
Longitud: 11.544351
Lämnings-ID: L1970:4821
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4821