Hällristning L1969:815 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 8 skepp, 1 rad med "bemanningsstreck", 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 hjulkors, 1 cirkel, samt ca 10 linjer och fragment. Skeppen är 42-103 cm l, 5 av enkellinjetyp med bemanning, varav 2 med "överbyggnad" över bemanningen (kan nästan beskrivas som dubbellinjiga med spantstreck); 2 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck; samt 1 av dubbellinjetyp utan bemanning, vilket står lodrät mot de andra skeppen. Raden med "bemanningsstreck är 110 cm l och består av 20 "Bemanningsstreck" placerade på en isräffla, sannolikt representerade 1 eller 2 skepp. Människofigurerna är 22 resp. 32 cm l. Djurfigurerna är 19 cm l, tvåbenta. Hjulkorset är 14 cm diam. Cirkelfiguren är 16 cm diam. Belägen på SÖ-sluttande, relativt slät gnejshäll. 2,2 m NÖ om RAÄ nr. Foss 7:1 är 1 isslipad naturbildning, 6 cm diam, tidigare registrerad i det skannade bokuppslaget som nr 2: hällristning. Inga huggmärken eller någon annan likhet med hällristning. Helt säker som naturbildning. (RAÄ dnr. 326-239-2012) För äldre beskrivning, se skannade bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,2 m S om elledningsstolpe. 10,5 m VNV om åkerkant (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416585
Longitud: 11.614397
Lämnings-ID: L1969:815
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:815