Hällristning L1969:667 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x1,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp och 7 skålgropar. Skeppen är 26-44 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, det djupaste skeppet med uppsvängda för- och akterpartier. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj, varav 6 ligger på rad. Belägen på VSV-sluttande, vittrad häll. På hällristningshällen och på häll N om ristningen finns flera skålgropsliknande naturbildningar. (RAÄ dnr. 326-239-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422687
Longitud: 11.623371
Lämnings-ID: L1969:667
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:667