Hällristning L1969:520 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,65x0,48 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen, 50-55 cm l, enkellinjiga utan bemanning, med S-formade främre stävar. Skålgropen, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, låg häll. För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N om RAÄ nr. Foss 6:1, yta D."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416245
Longitud: 11.613766
Lämnings-ID: L1969:520
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:520