Hällristning L1969:394 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,2x2,15 m (NÖ-SV), bestående av 9 skepp, 31-121 cm l, 5 av enkellinjetyp med bemanning, varav 2 med "överbyggnad" över bemanningen (kan nästan beskrivas som dubbellinjiga med spantstreck); 4 med helt uthugget skrov, varav 2 med bamaninggsstreck; samt de 2 mindre med 1 människofigur på vardera skepp, 16-19 cm l.. Belägen på brant SÖ-sluttande, mycket vittrad gnejshäll. (RAÄ dnr. 326-239-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12,4 m SV om RAÄ nr. Foss 6:1, yta F."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415827
Longitud: 11.613093
Lämnings-ID: L1969:394
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:394