Hällristning L1969:375 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,9x2 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 2 människofigurer, 1 större bågliknande figur, 4 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 21-84 cm l, 10 av enkellinjetyp, därav 6 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp, det större med bemanningsstreck, varav "styrmannen" är en människofigur, 26 cm h, med långt redskap i handen. Människofigurerna är 17-19 cm h, går framåtböjda. Den större, bågliknande figuren är 40 cm h, tidigare beskriven som människofigur. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam. Belägen på vittrad, svagt SÖ-sluttande häll. Den VSV delen av ristningen beskrivs i det skannade bokuppslaget som nr. 2, men då nr. 1 och 2 består av en sammanhängande yta på en och samma häll, så har de sammanförts till RAÄ nr. Foss 8:1. (RAÄ dnr. 326-239-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen 9,5 m SV om RAÄ nr. Foss 9:2. Omedelbart NÖ och SV om stengärdesgård (ÖSÖ-VNV)."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415658
Longitud: 11.61282
Lämnings-ID: L1969:375
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:375