Hällristning L1969:1109 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,55x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skeppsliknande figur och 7 streck. Den skeppsliknande figuren är 35 cm l, med 15 långa "bemanningsstreck". Framför och bakom är ytterligare 7 streck. Alla linjer är slipade och tydliga. Inte hällristning av vanlig typ, men inget antyder att det är sentida. Belägen på brant SÖ-sluttande häll. Reviderad vid utredning utan KML-beslut 2011. (RAÄ dnr. 326-4580-2011) Äldre beskrivning: Förmodad hällristning, 0,9x0,25 m med ett osäkert skepp och 3 osäkra linjer, 0,1-0,13 m l. Ristningsytan finns på en brant mot S-stupande skrovligt gnejsberg. Skeppet, som är enkellinjigt är 0,37 m l och har 6 osäkra bemanningsstreck 0,09-0,16 m l. Körlinjen är tydligt slipad i botten, sannolikt sentida slipning. Bemanningsstrecken och de 3 strecken är mycket otydliga. Markägaren har med rödbrun färg målat "skeppet", liksom naturliga linjer i gnejsberget i anslutning till och vid sidan av "skeppet"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttning av tämligen brant bergsparti. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,5 m NNV om VNV hörnet av tillbyggnad på sommarstuga, 4 m NÖ om SÖ hörnet av vedbod, NV och omedelbart intill trappa (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.420168
Longitud: 11.640187
Lämnings-ID: L1969:1109
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:1109