Hällristning L1968:9991 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,25x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 4 skålgropar. Skeppen är 0,65-1,25 cm l. Det större är helt uthugget, djupare längs kanterna, med bemanningsstreck. Det mindre är av dubbellinjetyp med tre bemanningsstreck, fragmentariskt. Skålgroparna är runda, 3-3,5 cm diam och 0,5 cm dj. Skålgroparna är placerade ungefär mitt på hällen, skeppen längre ner. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,2x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bälägen på mycket vittrad, ganska brant ÖSÖ-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.523635
Longitud: 11.543508
Lämnings-ID: L1968:9991
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 6:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9991