Hällristning L1968:9927 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,2x0,72 m (NÖ-SV), bestående 4 skepp, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Skeppen är 50-115 cm l, 2 av dubbellinjetyp med spant och bemanning; 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanning. Den obestämbara figuren är 28x10 cm, stegliknande. Skålgroparna är 5,5-5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på brant SSÖ-sluttande gnejshäll med med mycket glimmer. Mycket vittrad. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 3,2x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Skeppen är 58-128 cm l, 2 är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck; 1 av enkellinjetyp med bemanningstreck. Den obestämbara figuren är 26x14 cm. Skålgroparna är 5-6 cm diam och 1-1,5 cm dj. Kraftigt vittrad. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖNÖ om Raä 14:2."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.531099
Longitud: 11.539801
Lämnings-ID: L1968:9927
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 14:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9927