Hällristning L1968:9863 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 10,5x9,5 m (N-S), bestående av 3 hällristningsytor (A-C), innehållande sammantaget 12 skepp, 16 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 fågelfigur, 1 hjulkors, 1 cirkel, 1 uthuggen skiva, 2 övriga bestämbara figurer, 19 obestämbara figurer samt 25 skålgropar. A, Hällristning,4,5x3,8 m (Ö-V), bestående av 10 skepp, 3 människofigurer, 1 fågelfigur, 1 cirkel, 2 övriga figurer, 8 streck och fragment samt 16 skålgropar. Skeppen är 31-161 cm l, 1 av enkellinjetyp, 9 av dubbellinjetyp, 6 med spant och 6 med bemanningsstreck, varav 5 med både ock. Flera av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 33-38 cm l, varav 2 enkla streckgubbar, 1 med helt uthuggen kropp och ett ben. Fågelfiguren är 21 cm l. Cirkeln är 14 cm diam. Övriga figurena är 13 cm l, varav en består av skålgrop med hals och kropp, torso? Strecken och fragmenten är 5-45 cm l. Skålgroparna är runda, 3-5,5 cm diam och 0,2-0,8 cm dj, varav 1 med ett 17 cm l skaft. 4,2 m Ö om hällristning (A) och 22 m V om V hörnet på husgrund: B, Hällristning, 0,9x0,55 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 människofigur och 4 skålgropar. Skeppet är 39 cm l, av dubbellinjetyp, med tunn uthuggning mellan linjerna, bemanningsstreck och skiva på stativ = "solskepp". Människofiguren är 14 cm h, med fallos och svärd. Skålgropana är runda, 3-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. 4 m N om yta A och 16 m SSV om källargrund är: C, Hällristning, 2,7x2,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 12 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 hjulkors, 1 skiva, 1 obestämbar figur, djurliknande, 10 linjer, streck och krokar samt 5 skålgropar. Skeppet är 48 cm l, av dubbellinjetyp med 2 bemanningsstreck. Människofigurerna är 15-53 cm h, 4 med svärd, varav 2 med doppsko, 1 med fallos, 2 med bara torson med huvud och 1 ej färdighuggen (saknar ett ben). Djurfigurerna är 22-28 cm l, fyrbenta, varav en hjortlikanande figur och en hund. Hjulkorset är 13 cm diam, fragmentariskt. Skivan är helt uthuggen, 18 cm diam och 17 cm l med skaft. Den obestämbara figuren är 11 cm l och djurliknande. Linjer, streck och krokar är 9-26 cm l. Skålgroparna är runda, 2,5-5,5 cm diam och 0,4-0,7 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 10x9,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 14 skepp, 10 människor, 2 djur, 2 runda uthuggningar och 20 skålgropar. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tidigare beskriven skiva är i dag endast en vittring/exfoliation. Omöjlig att bedömma om den tidigare varit huggen. Ingen huggen yta bevarad. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014)"
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.523605
Longitud: 11.544043
Lämnings-ID: L1968:9863
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9863