Hällristning L1968:9862 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 11x5 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, 6 människofigurer, 1 benpar, 9 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 1 svastika, 2 hjulkors, 1 tvåekrigt hjul, 1 koncentrisk cirkel, 1 skiva, 2 fotsulor, 1 klövspår, ca 25 övriga figurer och fragment samt 67 skålgropar. Skeppen är 33-147 cm l, av enkellinje- eller dubbellinjetyp, helt uthuggna och 1 konturhugget, med och utan spant- och bemanningsstreck. 4 med spiralstävar. Människofigurerna är 22-52 cm l, varav 2 står i ett skepp vardera, därav 1 med svärd med doppsko. 1 människofigur har en sköld bestående av 2 koncentriska cirklar. Benparet är 11 cm l. Djuren är 20-35 cm l, varav 2 hästar drar svastikan och 2 hästar drar vagnen. 4 oxar/tjurar med horn och 1 oidentifierad djurfigur. Vagnen är 38 cm l och dras av två hästar. Svastikan är 63x60 cm st och dras av två hästar. Hjulkorsen är 21-30 cm diam. Den koncentriska cirkeln är 17 cm diam, består av 2 cirklar och hålls av en människofigur såsom en sköld. Skivan är helhuggen, 10 cm diam. Fotsulorna är 15 cm l, helt uthuggna med fyra tår vardera, parställda. Klövspåret är 10 cm l. Fragmenten är 5-43 cm l. Skålgroparna är runda, 2,5-7 cm diam och 0,3-2 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 10x5 m (NÖ-SV) bestående av 14 skepp, 8 männiksor, 5 djur, 1 vagn, 1 svastika, 2 fyrekriga hjul, 1 tvåekrigt hjul, 3 halvcirklar, 1 par fotsulor med benstreck, 2 ovaler och 68 skålgropar. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSÖ-sluttande, skrovlig och vittrad häll i betad skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522623
Longitud: 11.540453
Lämnings-ID: L1968:9862
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9862