Hällristning L1968:9620 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,9x1,9 m (N-S), bestående av 7 skepp, 9 människofigurer, 2 fotfigurer, 1 hjulkors, 2 uthuggna skivor, 1 fågelliknande figur, 4 vågräta linjer och 27 skålgropar. Skeppen är 22-61 cm l, varav 3 av enkellinjetyp utan bemanning och 4 av dubbellinjetyp (1 ev. med 3 linjer) med bemanning, varav 3 med människofigurer och 1 med 4 solskivor, 7-10 cm diam. Människofigurerna är 18-28 cm l, varav 1 i voltigör. Fotfigurerna är 19-20 cm l, den mindre helt uthuggen, den större konturristad. Hjulkorset är 15 cm diam. Skivorna är 12 cm diam, varav 1 med skaft, 9 cm l. Den fågelliknande figuren är 14 cm l. De 4 vågräta linjerna är 13-19 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-1 cm dj, varav 1 med skaft, 4 cm l. 2 skålgropar är huggna i människfigurers kroppar. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll, delvis kraftigt vittrad. Flera av tidigare beskrivna figurer kunde inte återfinnas, kan vara bortvittrade, men troligare är att de aldrig funnits. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 5x2,2 m (NNÖ-SSV) på mot Ö 10 grader sluttande, 10-18 grader lätt skrovlig häll vid betesmark. Bestående av 12 skepp, 19-23 cm l; 12 människor, 14-27 cm h; 1 fågel, 12 cm h; 2 fotsulor, 19-20 cm l; 1 hjul, fyrekrigt, 14 cm diam; 2 runda uthuggningar 9-12 cm; 2 ringar 7,5 cm diam. Dessutom 12 människor i 1 skepp, 10-17 cm h; 5 runda uthuggningar i skepp, 6,5-9 cm dj; 26 skåplgropar, 2-6 cm diam coh 0,2-0,5 cm dj samt några linjer. Bland människofigurerna märks en voltigör samt 1 bågskytt som riktar på 1 av djuren (fågeln)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande häll, delvis kraftigt vittrad. Ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m VSV om Svarteborg 13:1. 12 m NV om NV-hörnet av utbyggnad till ladugård. "
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52151
Longitud: 11.530722
Lämnings-ID: L1968:9620
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 13:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9620