Hällristning L1968:9618 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 människofigur, 1 torso, 1 skiva och 3 skålgropar. Människofiguren är 40 cm l, helt uthuggen kropp, näsa, fallos och skrotum. Torson är 10 cm l. Skivan är helt uthuggen, oval, 17x15 cm st. Skålgroparna är runda, 3,5 cm diam och 0,5-0,8 cm dj. I neder delen av ristningen, över människofigurens ben, är en sentida ristning: LS och 1912, av 10-12 cm stora tecken. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,35x1 m. Ursprungligen del av RAÄ Svarteborg 17:1. Se vidare skannat dokumnet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på grovkornig, ganska brant ÖSÖ-sluttande, röd granithäll."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.51774
Longitud: 11.540053
Lämnings-ID: L1968:9618
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 17:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9618