Hällristning L1968:9360 i Svarteborg 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:9360 i Svarteborg
Foto av Hällristning L1968:9360 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 hällristningsytor (A och D), med sammanlagt 2 skepp, 3 böjda linjer och 2 skålgropar. Hällristningsyta A, 0,8x0,5 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 40 cm l, 3 böjda linjer, 12-14 cm l och 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,3 cm dj. Skeppet är enkellinjetyp med bemanningsstreck. De böjda linjerna är skeppstävar? Belägen på svagt S-sluttande, vittrad häll, svartfärgad av vattenrinning. Hällristningsyta B, 0,73x0,65 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 73 cm l, och 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Skeppet är dubbellinjetyp med bemanning. Belägen på S-sluttande, svart, vattenöversilad, vittrad häll, 1,3 m SSÖ om yta A och på en klippavsats ca 0,8 m lägre än denna, samt 1,2 m över markytan. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 0,5x 0,25 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 40 cm l, enkellinjigt och en skålgrop, 3 cm diam och 0,2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö om bergshörn mot SV."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522583
Longitud: 11.539307
Lämnings-ID: L1968:9360
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dffa8605-ef7c-46be-9ac0-8f4ef6e15f89