Hällristning L1968:9351 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med 1 hjulkors resp. 1 skepp. Hällristning (A), bestående av 1 hjulkors, 33-35 cm diam. De 2 tidigare registrerade skålgroparna tolkade som vittringsskador. Belägen på svagt SV-sluttande, närmats ovittrad hällyta, i vattenrinning. Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 35 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på nedre delen av närmast ovittrad, S-sluttande, vattenöversilad häll. 5 m S om yta (A). Ny beskrivning, samt nyfynd (yta B) vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, ca 50x35 cm (N-S). Bestående av: 1 hjul, 34 cm i diam, 2 skålgropar, 2,5-4 cm i diam och 0,1-0,2 cm dj. Hjulet, som är fyrekrigt, är orienterat nästan i N-S med skålgrop i S på yttre ringen. Inre ringen är 20 cm i diam, och mellan yttre och inre ringen finns 15 "fönster" (eller radiärt utgående "ekrar")."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot SSÖ sluttande 20 g, slät häll i vattenränna, vittrat parti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m N om RAÄ-nr Svarteborg 10:1 (hällristning), på en mot SV svagt (5º) sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.523081
Longitud: 11.542106
Lämnings-ID: L1968:9351
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 10:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9351