Hällristning L1968:9223 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,8 m (NNV-SSÖ), bestående 3 skepp, 2 människofigurer, 5 vågräta linjer, 1 huggen yta och 4 skålgropar. Skeppen är 50-6 cm l, dubbellinjetyp med spant och bemanning, inåtböjda stävar, varav en med spiralstävar. Människofigurerna är 16 cm h, helt uthuggna kroppar, varav 1 med pilbåge. De vågräta linjerna är 8-24 cm l. Den uthuggna ytan är 3x2 cm, påbörjad skålgrop? Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på slät, delvis brant, S-sluttande, svart häll, i vattenrinning. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,2x0,5 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 50 cm l, några streck och 2 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,1-0,2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52258
Longitud: 11.540199
Lämnings-ID: L1968:9223
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 9:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9223