Hällristning L1968:9180 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,83x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 4 djurfigurer och 2 skålgropar. Skeppet är 183 cm l, dubbellinjetyp, med spant- och bemanningsstreck, samt med 3 stående människofigurer, 50-58 cm h, med yx-/klubbliknande vapen i händerna, fallos och svärdskivor. På skeppet är även en uthuggen skiva, 23 cm diam. Djurfigurerna är 18-27 cm h, getter, tvåbenta och mycket långa horn. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-0,7 cm dj. Skeppet är mycket djupt hugget. Belägen på mycket vittrad, brant SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,85x1,3 m (NÖ-SV) bestående av 1 skepp, 1,85 m l; 3 djur 23-24 cm h, 3 skålgropar 3,5-5 cm diam och 0,5-0,7 cm dj. I skeppet står 3 mansfigurer med yxor och ett bemanningsstreck och har en rund skiva 2,2 cm diam. Djuren är 2-bentna och har långa horn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NÖ om ladugårdstillbygnnads NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.521525
Longitud: 11.530944
Lämnings-ID: L1968:9180
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9180