Hällristning L1968:9094 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,45 m (NV-SÖ), bestående av 3 människofigurer, 7 streck och krokar, samt 1 skålgrop. Människofigurerna är 20-25 cm l, 2 med rund cirkelkropp, varav 1 mycket tunt huggen; 1 med fyrkantig, helt uthuggen kropp. Strecken och krokarna är 5-30 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll, delvis närmats ovittrad, delvis kraftigt vittrad. Omedelbart N om vattenrinning. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 49x17 cm (SV-NÖ). Bestående av: 2 människofigurer, 21-25 cm l, och 1 streck. 1 m VNV om ovanstående är 1 skepp, 43 m l (NNV-SSÖ), enlinjigt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot SSÖ sluttande 20 g, slät häll i vattenränna, vittrat parti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m N om manhus NÖ-hörn, samt ca 16 m NNV om NV hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52299
Longitud: 11.54208
Lämnings-ID: L1968:9094
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9094