Hällristning L1967:99 i Svarteborg 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:99 i Svarteborg
Foto av Hällristning L1967:99 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 4 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 ormvindling, 3 cirkelfigurer, 1 obestämbar figur, 1 obestämbar helhuggen figur, ca 15 linjer och fragment och 33 skålgropar. Skeppen är 15-60 cm l, 1 av enkellinjetyp och 11 av dubbellinjetyp, därav 5 med bemanningsstreck, 1 med knäböjande paddlare och 1 med stående människofigur. Ofullständigt skepp i SÖ har aldrig varit mer av, helt oskadat. Människofigurerna är 14-25 cm l, helt uthuggen kropp. 1 står i ett skepp, 2 är sammanbundna med linjer. Djurfigurerna är 12 cm l, helhuggna kroppar och fyrbenta. Ormvindlingen är 25 cm l. Cirkelfigurerna är 12-14 cm l och 10 cm br, varav 1 med skaft. 2 cirkelfigurer bildar tillsammans med 2 skålgropar en glasögonfibulaliknande figur. Obestämbara figuren är 27x21 cm stor och består av en vindlande linje. Den helhuggna figuren är 9x6 cm stor. Linjerna och fragmenten är 5-20 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,1-1,5 cm dj. Mycket tunt ristade figurer, men ovittrade. Belägen på Ö-sluttande häll. De ristade ytorna är ovittrade. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 3,8x1,4 m (NNO.SSV), bestående av 14 skepp. 3 djur, 8 människor, 3 ringfigurer, 1 obestämbar figur, 6 fragment och 34 älvkvarnar. Skeppen är 14-61 cm l, 2 av enkellinjetyp, 1 helt uthugget, 11 av dubbellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck. Ett av dessa har 3 paddlande människofigurer, ett annat har lurblåsare och i ett tredje står två människor. Djuren är 14-26 cm l. 2 är fyrbenta med horn. Det tredje djuret är en ormfigur? Människofigurerna är 7-23 cm l, därav ett brudpar med uthuggna kroppar och fågelmasker. 2 står i ett skepp och 4 står i ett annat skepp där 3 är paddlare. Ringfigurerna är 12-16 cm l och 11 cm br. Den obestämbara figuren är 31x22 cm och består av 1 vindlande linje. Fragmenten är 6-14 cm l. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m ÖSÖ om hushörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52554
Longitud: 11.557494
Lämnings-ID: L1967:99
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 596:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e95256a0-b54f-41f4-bb10-9ef477376688