Hällristning L1967:87 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,15x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 2 skålgropar. Skeppen är 40-91 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande, delvis ojämn men ovittrad häll. Gnejs med lite "fet" yta. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,2x0,55 (V-Ö), bestående av 2 skepp, 40-94 cm l, 5 skålgropar 2,5-3,5 cm diam och 0,1-0,3 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant och vägkant."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.53996
Longitud: 11.520098
Lämnings-ID: L1967:87
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:87