Hällristning L1967:356 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp och 3 skålgropar. Skeppen är 31-77 cm l, 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 helt uthugget med bemanningsstreck. Skålgropar, 2 runda, 4 cm diam och 1 cm dj, 1 avlång, 5x3 cm och 0,5 cm dj. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll, tidigare täckt av jord. Hällristningen flyttad till Vitlycke museum, Tanum sn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m NV om åkerkant på en punkt 30 m SV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.539039
Longitud: 11.527074
Lämnings-ID: L1967:356
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 116:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:356