Hällristning L1959:3757 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,63x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 2 skivor, 4 linjer och 1 skålgrop. Skeppen är 35-71 cm l, dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck, därav 2 även med spantstreck. Ett skepp med "solskiva", 16 cm diam. Ett skpp i NV fragmentariskt. "Solskeppet", i SÖ delen av hällen, är i SÖ halvan mycket välbevarat i huggningen, medan NV halvan är mycket vittrad. Människofigurerna är 32-38 cm h, med uthuggna kroppar, en med svärd. Skivorna är helt uthuggna, 16 cm diam, varav ett på ett skepp. En tredje ringfigur enligt tidigare beskrivning existerar inte. Linjerna är 6-27 cm l, vågräta. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på brant NÖ-sluttande, vit häll. Delvis aktiv vittring. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsbacke (unga granar och sly)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,1 m NNÖ om Raä nr 3:1."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.525349
Longitud: 11.544372
Lämnings-ID: L1959:3757
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 3:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3757