Hällristning L1959:1998 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,1 m (NÖ-VS), bestående 4 skeppsfigurer, 1 människofigur, 2 linjer, 1 fragment och 22 skålgropar. Skeppen är 15-55- cm l, 3 av enkellinjetyp och utan bemanning, 1 med bemannings- eller spantstreck. 2 fragmentariska. Människofiguren är 28 cm l. Linjerna är 16-24 cm l, eventuellt fragmentariska skepp. Fragmenten är 9 cm l, eventuellt en torso? Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll, delvis sliten och med exfoliationer. Hittade vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2013. (Raä dnr: 3.4.2-1329-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kanten av trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m NÖ om NÖ hörnat av hundgård, mitt i liten trädgårdsväg. "
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.518859
Longitud: 11.545539
Lämnings-ID: L1959:1998
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 720
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:1998