Runsten Ög38, L2012:5389 i Fornåsa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingvarr setti stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 4 m hög, 1,3 m bred (80 grader-280 grader) och 0,25 m tjock. I SV kanten 1 m ovanför markytan är ristningen, 0,65 m lång, av 10-14 cm stora runor. Lutar svagt åt NV. Enligt Östergötlands runinskrifter hade runstenen samma platcering 1668. Inskriften lyder:"Ingvar satte stenen." Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fornåsa socken i Motala kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I svag V sluttning. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m 370 grader om infart och 6 m NÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Fornåsa socken eller Motala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471882
Longitud: 15.231477
Lämnings-ID: L2012:5389
Riksantikvarieämbetets ID: Fornåsa 6:1
Sveriges runinskrifter: Ög38, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Boberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Motala
Socken: Fornåsa
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5389