Runsten L2009:6727 i Motala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2009:6727 i Motala
Foto av Runsten L2009:6727 i Motala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,45 m h, 0,65 m br och 0,15 m tj. En runslinga l√∂per runt kanterna p√• stenens bildsida. Mittpartiet rikt ornerat av band och ormslingor. Bitvis sp√•r av r√∂df√§rg. Runh√∂jd 1-11cm. Stenen f√∂rvaras f√∂r n√§rvarande i kyrkans k√§llare. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"...l√§t resa denna sten efter sin moder √Ösa.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Motala socken i Motala kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.516397
Longitud: 15.089399
Lämnings-ID: L2009:6727
Riksantikvarieämbetets ID: Vinnerstad 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Motala
Socken: Motala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/35c428af-d63c-4fd9-8652-5341148cc4be