Runsten L2009:6727 i Motala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,45 m h, 0,65 m br och 0,15 m tj. En runslinga löper runt kanterna på stenens bildsida. Mittpartiet rikt ornerat av band och ormslingor. Bitvis spår av rödfärg. Runhöjd 1-11cm. Stenen förvaras för närvarande i kyrkans källare. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...lät resa denna sten efter sin moder Åsa.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Motala socken i Motala kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Motala socken eller Motala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.516397
Longitud: 15.089399
Lämnings-ID: L2009:6727
Riksantikvarieämbetets ID: Vinnerstad 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Motala
Socken: Motala
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6727