Runsten Ög42, L2009:3486 i Älvestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrólfr reisti stein þenna eptir Þorstein/Þjóðstein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m hög, 0,9 m bred (NÖ-SV) och 0,45 m tjock. På SÖ sidan runslinga och kors. Runhöjd 15 cm. Enligt tidigare uppgifter är stenen flyttad omkring år 1900 från en plats ca 5 m V om den nuvarande. Enl 1948 års inv har under runstenen påträffats krukskärvor och ben. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Rolf reste denna sten efter Torsten, sin son." Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Älvestad socken i Motala kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre grusås (N-S) Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m 310cg om NV hörnet av ladugård och 5 m 110cg om åker."
Vill du se flera runstenar i Älvestad socken eller Motala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.443628
Longitud: 15.265431
Lämnings-ID: L2009:3486
Riksantikvarieämbetets ID: Älvestad 23:1
Sveriges runinskrifter: Ög42, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Örevad
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Motala
Socken: Älvestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3486