Runsten Ög8, L2009:2488 i Västra Stenby
Även känd som Kälvesten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Stigr/Styggr gerði kuml þau ept Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með Eivísli. Víkingr fáði ok Grímulfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,6 m hög, 0,5 m bred (80-380cg) och 0,5 m tjock. Ristning på V - och S-sidan. Runhöjd 0,14 m. Stenen är ristad på två sidor och när Östergötlands runinskrifter skrevs var endast en sida känd. Enligt Runinskrifter i Sverige 1984 lyder hela inskriften:"Stygg(?) gjorde 'dessa kummel' efter Öjvind, sin son. Han föll österut med Ejvisl. Viking ristade och Grimulv." Uttogs och restes 1938. Undersökt och uppmålad 1982. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Stenby socken i Motala kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 160cg om kyrkogårdsgrindarna. Enligt Runverket restes stenen 1938 på kyrkogården 1 m Ö om huvudingången från entén till kyrka, samt 4 m S om kyrkogårdsmuren."
Vill du se flera runstenar i Västra Stenby socken eller Motala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.485051
Longitud: 15.048951
Lämnings-ID: L2009:2488
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Stenby 9:1
Sveriges runinskrifter: Ög8, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Västra stenby kyrka, kälvestenstenen
Placering: Rest på kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Kälvesten -
Län: Östergötlands
Kommun: Motala
Socken: Västra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:2488