Runsten Öl28, L1958:4591 i Gårdby
Även känd som Gårdbystenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr Gôrðum. Brandr rétt í hjó, því ráða kann. §Q Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn Smið, dreng góðan. Halfborinn bróðir hans, sitr Gôrðum Brandr. Rétt í hjó, því ráða kann. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,5 m hög, 1,3 m bred och 0,1 m tjock. Runstenen som är av kalksten har texten mot N inramad i slinga med kors i mitten. Enligt Ölands Runinskrifter är inskriften inhuggen längs stenens kanter (inskrift A) och dels inom fotstycket av det utsmyckade kors som pryder mitten av stenen (inskrift B). Inskrift A är tydlig och kraftigt inhuggen och runornas höjd växlar mellan 10 och 7 cm. Inskrift B är mer svårläst och grunt inhuggen samt mycket växlande i storlek. Hela inskriften lyder:"Härtrud reste denna sten, mycket klok, efter sin son Smed, en bra karl. Hans broder vistas i Gardarike (Ryssland), Brand. Jag ristade, därför kan man tyda." Uppmålad 1980 och 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SSÖ om kyrkans SÖ hörn. 11 m VNV om kyrkogårdsmuren (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Gårdby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.600545
Longitud: 16.637215
Lämnings-ID: L1958:4591
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdby 17:1
Sveriges runinskrifter: Öl28, (Ölands runinskrifter))
Plats: Gårdby kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare: Brand (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Gårdbystenen -
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Gårdby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:4591