Runsten L1958:3469 i Gårdby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av ljusröd kalksten, 1,2 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Mot VSV är runraden, som är mycket vittrad. Denna är placerad lodrät mitt i stenen och bär spår av röd imålning. Runstenen är inhägnad av ett ståltrådsstaket, kvadratiskt 4 m i sida (NÖ-SV). Enligt Ölands runinskrifter är inskriften inhuggen i två parallella rader. Den ena (stenens mitt) läses nedifrån och upp, och den andra uppifrån och ned, bägge från vänster till höger. Runornas höjd är ca 12-13 cm. Inskriften lyder:"Jörund uppreste stenen efter sin broder...". Runstenen befinner sig på sin ursprungliga plats, men har varit kullfallen. Stenen restes 1944 och blev inhägnad 1949. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack alvarmark."
Vill du se flera runstenar i Gårdby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.594109
Longitud: 16.570879
Lämnings-ID: L1958:3469
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdby 74:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Gårdby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3469