Runsten L1958:196 i Hulterstad 🇬🇧
Foto av Runsten L1958:196 i Hulterstad
Foto av Runsten L1958:196 i Hulterstad
Tolkning av runorna
LÀmningens runtext lyder pÄ fornvÀstnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... sĂĄ(?) reisti/reist/risti ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen stÄr nedanstÄende. (Observera att lÀmnings-beskrivningar ibland kan innehÄlla information om flera fornlÀmningar. De brukar dÄ numreras i texten.)
"Runristningar, i form av 3 runstenar och 17 fragment av kalksten. Nummer inom parentes Ă€r kyrkomusĂ©ets inv.nr. I tornkammaren Ă€r följande: 1. Fragment, 40 x 32 x 7 cm. Troligen hittad pĂ„ kyrkogĂ„rden omkring 1930. (17) 2. Fragment, 50 x 23 x 6 cm. I tvĂ„ delar. En del funnen i kyrkans redskapsbod 1951, den andra troligen hittad pĂ„ kyrkogĂ„rden omkring 1930. (22+20) 3. Fragment, 23 x 22 x 4 cm. Enbart figurristning. Troligen hittad pĂ„ kyrkogĂ„rden omkring 1930. (18) 4. Fragment, 20 x 10 x 4 cm. Troligen hittad pĂ„ kyrkogĂ„rden omkring 1930. (19) 5. Fragment, 34 x 25 x 4 cm. Funnen1943 vid anlĂ€ggning av S muren till Hulterstads prĂ€stgĂ„rd. (15) 6. Fragment, 44 x 20 x 7 cm. Funnen 1950 vid restaurering av kyrkan. (16) 7. Fragment, 41 x 29 x 6 cm. I tvĂ„ delar. Troligen hittad pĂ„ kyrkogĂ„rden omkring 1930. (26 och 58) 8. Fragment, 51 x 19 x 6 cm. Hittad i kyrkans redskapsbod 1951. (21) 9. Fragment, 43 x 38 x 8 cm. Hittad vid gravgrĂ€vning 1956. (59) 10. Fragment, 58 x 35 x 10 cm. Hittad i V kyrkogĂ„rdsmuren 1957. (60) 11. Fragment, 18 x 16 x 6 cm. Enbart ornamentik. Hittad i prĂ€stgĂ„rdens trĂ€dgĂ„rd 1961. (65) 12. Halv runsten, 68 x 34 x 17 cm. Hittad vid plöjning 1946 i S delen av prĂ€stgĂ„rdens trĂ€dgĂ„rd. (66) 13. Fragment, 28 x 18 x 6 cm. Enbart ornamentik. Hittad vid plöjning 1946 i S delen av prĂ€stgĂ„rdens trĂ€dgĂ„rd. (67) 14. Fragment, 36 x 12 x 6 cm. Hittad under kyrkgolvet 1930? (68) I kyrkans vapenhus Ă€r följande: 15. Fragment, 52 x 28 x 7 cm. Med ornamentik. Hittad vid brunnsgrĂ€vning 1935? 16. Fragment, 39 x 39 x 6 cm. Med ornamentik. Hittad i Triberga? 17. Fragment, 47 x 46 x 6 cm. Med ornamentik. Hittad i Triberga? 18. Runsten, 98 x 36 x 7 cm. I tre delar. Ornamentik. Inskrift: "....f lĂ€t resa stenarna efter SĂ€fvar, sin gode fader". Lutade mot kyrkogĂ„rdens S mur stĂ„r följande: 19. Runsten, 123 x 34 x 7 cm. Hittad i kyrkan 1951. 20. Runsten, 122 x 53 x 7 cm. Hittad i kyrkan 1951. Enligt Runverket Ă€r det svĂ„rt att identifiera de olika runstensfragmenten utifrĂ„n denna förteckning, men nĂ„gra tillĂ€gg kan göras: Nr. 14 i listan Ă€r troligen ett runstensfragment med inskriften:"... ...ynt * sun s..." Nr. 15 och 16 i listan Ă€r troligen de tvĂ„ fragment med passning som pĂ„trĂ€ffades i Triberga, i lĂ€genhetens trĂ€dgĂ„rd. Inskriften lyder:"...na : auk : ...". Nr. 18 i listan Ă€r Öl 21. Denna runsten Ă€r rikt utsmyckad och upptĂ€cktes i slutet av 1860-talet pĂ„ Hulterstads kyrkogĂ„rd nĂ€r en grav skulle upptagas norr om kyrkan. Eftersom stenen var för tung stöttes den sönder med en jĂ€rnstĂ„ng. Tre bitar togs upp medan ett fjĂ€rde stycke blev kvar i jorden och först Ă„terfanns 1931. De tre styckena passade ihop och bildade den övre delen av runstenen. Stenens inskriftssida och kanter Ă€r överallt tillhuggna. Ornamentiken Ă€r upphöjd och lĂ€ngs kanten löper en upphöjd ram dĂ€r inskriften Ă€r. Nr. 19 eller 20 i listan kan vara den runsten som pĂ„trĂ€ffades i kyrkan 1951 med inskriften:"...---m-a u---kirkra ...- na-i..."."
Tycker du förkortningarna Àr svÄra att förstÄ? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar hÀr.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hulterstad socken i MörbylÄnga kommun (Kalmar lÀn).
Samlade faktauppgifter
Uppgift InnehÄll
Latitud: 56.449433
Longitud: 16.567343
LĂ€mnings-ID: L1958:196
RiksantikvarieÀmbetets ID: Hulterstad 75:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4684/43E
Plats: Hulterstads prÀstgÄrd
Placering: I tornkammaren.
FöremÄl: Fragment av runsten
Material: Kalksten
Runristare: Nilsson anser stenen vara ristad av Assar.
Antikvarisk bedömning: FornlÀmning
Aktuell status: BekrÀftad i fÀlt
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
LĂ€n: Kalmar
Kommun: MörbylÄnga
Socken: Hulterstad
RiksantikvarieÀmbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5864318b-14c7-4288-809e-6c5e7595dd7b