Runsten L1957:9780 i Smedby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1957:9780 i Smedby
Foto av Runsten L1957:9780 i Smedby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ..., stj√ļp sinn. Hann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,74 x 0,65 x 0,09 m med runristningen i en b√•ge. Runornas h√∂jd √§r 11 cm. Enligt √Ėlands runinskrifter (√Ėl 11) lyder inskriptionen:"N. N. reste denna sten efter ... te, sin styfson." Det enkla ordet stj√ļpr √§r inte tidigare antr√§ffat i n√•got svenskt literaturminnesm√§rke. Uppm√•lad 1987. Alldeles bredvid finns en kalkstensflisa med ristning, 0,47x0,22x0,1 m. Den ena sidan av stenen √§r tuktad och p√• den finns inristad p√• ett band: FODD L B I (se teckning i inventeringsboken). Alldeles intill denna kalkstensflisa √§r ytterligare en kalkstensflisa med ristning, 0,57x0,2x0,9 m. Den ena sidan √§r tuktad och p√• den finns ristningen (se teckning i inventeringsboken)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Smedby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg på kanten av landborgen. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid gårdsmur på gårdsplan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.420463
Longitud: 16.434463
Lämnings-ID: L1957:9780
Riksantikvarieämbetets ID: Smedby 19:1
Sveriges runinskrifter: √Ėl11 (√Ėlands runinskrifter))
Plats: Alvlösa
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Smedby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e7628ef5-5207-49af-afce-f943d21ea3fa