Runsten Öl11, L1957:9780 i Smedby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ..., stjúp sinn. Hann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,74 x 0,65 x 0,09 m med runristningen i en båge. Runornas höjd är 11 cm. Enligt Ölands runinskrifter (Öl 11) lyder inskriptionen:"N. N. reste denna sten efter ... te, sin styfson." Det enkla ordet stjúpr är inte tidigare anträffat i något svenskt literaturminnesmärke. Uppmålad 1987. Alldeles bredvid finns en kalkstensflisa med ristning, 0,47x0,22x0,1 m. Den ena sidan av stenen är tuktad och på den finns inristad på ett band: FODD L B I (se teckning i inventeringsboken). Alldeles intill denna kalkstensflisa är ytterligare en kalkstensflisa med ristning, 0,57x0,2x0,9 m. Den ena sidan är tuktad och på den finns ristningen (se teckning i inventeringsboken)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Smedby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg på kanten av landborgen. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid gårdsmur på gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Smedby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.420463
Longitud: 16.434463
Lämnings-ID: L1957:9780
Riksantikvarieämbetets ID: Smedby 19:1
Sveriges runinskrifter: Öl11, (Ölands runinskrifter))
Plats: Alvlösa
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Smedby
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9780