Runsten Öl18, L1957:9685 i Segerstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingjaldr ok Nefr ok Sveinn, þeir létu reisa stein eptir Hróðmar, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 3,02 m hög, 1,75 m bred vid basen (NN Ö-SS V) och 0,15-0,22 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen vetter mot VNV. Stenen har rests på betryggande stengrund. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Ingjald och Näf och Sven, de läto resa stenen efter Rodmar, sin fader." Stenen restes och uppmålades 1966. Uppmålades även 1974 och 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Segerstad socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack moränvall, "Ö Landborgen"."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 NNÖ om SV hörnet av stengärdsgård, 1 m VNV om stengärdsgård (NNÖ-SSV) samt 1m Ö om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Segerstad socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.34352
Longitud: 16.530982
Lämnings-ID: L1957:9685
Riksantikvarieämbetets ID: Segerstad 31:1
Sveriges runinskrifter: Öl18, (Ölands runinskrifter))
Plats: Seby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå ortocerkalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Segerstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9685