Runsten ÖlATA4064/60C, L1957:4831 i Mörbylånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... kuml ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 3 stycken. Förvaras nu i tornkammaren efter att ha flyttats från altarväggen. Enligt Runverket påträffades fragmenten 1930. Fragmenten har ingen numrering i Ölands runinskrifter, men har nr hos Bruce Nilsson. Inskrifterna lyder: "þo-... ... ...(t)u × ulf × hakua × seina" (BN 15), "...-rbiu..." (BN 17) och "...uml × ..." (BN 16)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörbylånga socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Vill du se flera runstenar i Mörbylånga socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.519574
Longitud: 16.398387
Lämnings-ID: L1957:4831
Riksantikvarieämbetets ID: Mörbylånga 38:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4064/60C,
Plats: Mörbylånga kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Mörbylånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4831