Runristning L1956:2004 i Resmo ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1956:2004 i Resmo
Foto av Runristning L1956:2004 i Resmo
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment sandsten 0,65 x 0,5 m stort och 0,1 m tjockt. Inskriften lyder:"... : hialbi : a(n)..." Fragmentet f√∂rvaras f√∂r n√§rvarande i redskapshuset vid Resmo k:a. Fragmentet har ingen numrering i √Ėlands runinskrifter, men har nr 9 hos Bruce Nilsson. Enligt Runverket borde fragmentet ha f√∂rts till Fornminnesf√∂reningens samlingar i Kalmar slott, p√• samma s√§tt som √Ėl 4 √§r placerad d√§r."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Resmo socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.541511
Longitud: 16.444364
Lämnings-ID: L1956:2004
Riksantikvarieämbetets ID: Resmo 88:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Resmo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2cce812e-d1a4-47c3-b33f-8736f56e72e8