Hällristning L1999:5421 i Våmhus
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristningar på berghäll, ca 1,5x1,1 m (NNV-SSÖ) st yta. Ristningarna utgörs av dalrunor, bokstäver, någon figur?, rutor, skärpningsskåror m.m. Årtal mellan 1669 och 1848. För tolkning av runorna, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Våmhus socken i Mora kommun (Dalarnas län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av större bergshöjd (Sjurberg), intill bäckravin- Lillkvarnbäcken, Morän-skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 800 m ÖNÖ om fäboden Nybolet, och ca 100 m V om Lillkvarnbäcken."
Vill du se flera runstenar i Våmhus socken eller Mora kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.223898
Longitud: 14.192366
Lämnings-ID: L1999:5421
Riksantikvarieämbetets ID: Våmhus 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Mora
Socken: Våmhus
Riksantikvarieämbetets information: » L1999:5421