Runsten Ög83, L2012:9937 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þóra setti stein þenna eptir Svein, son sinn, er vestr á ualu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 1,5 m hög 0,7-0,9 m bred (330-130 grader) och 0,2 m tjock. På den mot SV vättande sidan är en runristning i en bandslinga med ormhuvud som följer stenens ytterkontur, samt ett kors. Runhöjd 8-12 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter upptäcktes runstenen liggande på kant i södra väggen, vid rivningen av Högby gamla kyrka 1870. Inskriften lyder:"Tora satte denna sten efter sin son Sven, som dog västerut i Frankrike." Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åsrygg (NV-SÖ). Tidigare park. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m 130 grader om nr 11:1."
Vill du se flera runstenar i Högby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.360195
Longitud: 15.102788
Lämnings-ID: L2012:9937
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 11:2
Sveriges runinskrifter: Ög83, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Högby kyrka
Placering: Vid prästgården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Torkel (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:9937