Runsten L2012:9874 i Högby 🇬🇧
Även känd som Högbystenen
Foto av Runsten L2012:9874 i Högby
Foto av Runsten L2012:9874 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir Ôzur,/Ôzur sinn/Seinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í Grikkjum. §B Góðr karl Gulli gat fimm sonu. Fell á Fœri frœkn drengr Ásmundr, endaðist Ôzurr austr í Grikkjum, varð á Holmi Halfdan drepinn, Kári varð at Oddi(?) §C ok dauðr Búi. Þorkell reist rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 3,2 m hög, 0,9-1,2 m bred (40-240 grader) och 0,5-0,6 m tjock. Stenen är närmast rombiskt tvärsnitt. På den mot V vättande sidan är en runristning inom en bandslinga med ormhuvud. Runhöjd 14-20 cm. På den mot SÖ vättande sidan är en runristning inom en bandslinga med ormhuvud samt mellan slingorna ett kors. Runhöjd 9-14 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter var stenen insatt i sakristimuren till Högby gamla kyrka till 1874. Stenen är ristad på tre sidor och lär ha slingor på den fjärde. Ristningen börjar på den korstecknade framsidan, nere till vänster. Inskriften lyder på framsidan:"Torgärd reste denna sten efter Assur (sena?), sin morbroder, som dog österut i Grekland." Inskriften på baksidan lyder: "Söner fick Gulle en god bonde fem. Vid Fyris föll Asmund orädde kämpen, Assur omkom i öster i Grekland, Halvdan blev på Bornholm dräpt, Kare vid Dundee (?) och död är Boe. Torkel ristade runorna." Målningen påbättrad 2003. Kullen där runstenen står och där även den medeltida kyrkan uppförts är med stor sannolikheten forntida gravhög enligt följande beskrivning (se inventeringsbokuppslag.)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Moränkulle. Lövträd.). Flack, sandig höjdrygg (N-S), troligen med en av flera låga kullar på denna plats. Nu snarast parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På kyrkogårdens mitt och krön."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.360485
Longitud: 15.099733
Lämnings-ID: L2012:9874
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 10:2
Sveriges runinskrifter: Ög81 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Högby gamla kyrka
Placering: Rest på gamla kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torkel (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Högbystenen
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7abc1d02-559e-49b3-919d-224b8d81d2e1