Runsten L2012:9833 i Högby 🇬🇧
Foto av Runsten L2012:9833 i Högby
Foto av Runsten L2012:9833 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormarr reisti kuml eptir Áskel, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit 1,3 m hög, 0,75 m bred (20-220 grader) och 0,35 m tjock. På den något rundade mot V vättande sidan är en runristning inom en bandslinga som omger ett kors. Runhöjd 10-12 cm. Enligt runverket flyttades stenen till Högby hembygdsgård 1947. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ormar reste minnesmärket efter Äskil, sin broder." Uppmålad 1971 och 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack momark. Tomt, hembygdsgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m 140 grader om vägkant. 11 m 26 grader om husknut."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.356745
Longitud: 15.104071
Lämnings-ID: L2012:9833
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög89 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skrukeby holagård
Placering: Flyttad till Högby hembygdsgård 1947.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b7dbb9c8-8f5b-4804-993f-6d0ae0e6f6b1