Runsten Ög193, L2012:8351 i Herrberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Sigsteinn reisti ... §B eptir Geirmund, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,15 m hög, 0,95 m bred (310 grader-310 grader-110 grader) och 0,25 m tjock. På stenens Ö och S sida är runslingor. Runhöjd 26-29 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter låg runstenen som tröskelsten i västra kyrkdörren, men togs ut 1894. Sedan låg stenen invid norra kyrkogårdsmuren. Enligt runverket restes stenen 1947 utanför kyrkogården på gräsplanen. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sigsten reste denna sten efter Germund, sin måg (svåger) god." Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Herrberga socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m 220 grader om kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Herrberga socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.384059
Longitud: 15.198008
Lämnings-ID: L2012:8351
Riksantikvarieämbetets ID: Herrberga 9:1
Sveriges runinskrifter: Ög193, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Härberga kyrka (nu: herrberga)
Placering: Rest 1947 vid ingången till kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Herrberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8351