Runsten L2012:8351 i Herrberga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:8351 i Herrberga
Foto av Runsten L2012:8351 i Herrberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Sigsteinn reisti ... §B eptir Geirmund, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit, 1,15 m h√∂g, 0,95 m bred (310 grader-310 grader-110 grader) och 0,25 m tjock. P√• stenens √Ė och S sida √§r runslingor. Runh√∂jd 26-29 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter l√•g runstenen som tr√∂skelsten i v√§stra kyrkd√∂rren, men togs ut 1894. Sedan l√•g stenen invid norra kyrkog√•rdsmuren. Enligt runverket restes stenen 1947 utanf√∂r kyrkog√•rden p√• gr√§splanen. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Sigsten reste denna sten efter Germund, sin m√•g (sv√•ger) god." Uppm√•lad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Herrberga socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m 220 grader om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.384059
Longitud: 15.198008
Lämnings-ID: L2012:8351
Riksantikvarieämbetets ID: Herrberga 9:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg193 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Härberga kyrka (nu: herrberga)
Placering: Rest 1947 vid ingången till kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Herrberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bdb84e6e-5531-419f-ad77-94f846e8328c