Runsten Ög66, L2012:3398 i Bjälbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son Spjallboða. Heit inni'k ent. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 4 m hög, 0,7 m bred (70 grader-270 grader) avsmalnande uppåt och 0,45 m tjock. På den NNV sidan är en ormslinga med runor. Runorna är 0,1-0,12 stora. Stenen påträffad i grunden till gamla sockenstugan. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ingevald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en förträfflig yngling, son till Spialbode till ätten, men jag fulländade den." Enligt runverket restes stenen 1935 och uppmålades på 1960-talet. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjälbo socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 290 grader om SV hörnet av kyrktorn och 3 m 80 grader om kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Bjälbo socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.372011
Longitud: 15.00495
Lämnings-ID: L2012:3398
Riksantikvarieämbetets ID: Bjälbo 3:1
Sveriges runinskrifter: Ög66, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Bjälbo kyrkogård
Placering: Rest 1935 på ena sidan av kyrkans huvudingång.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Bjälbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:3398