Runsten L2012:3267 i Bjälbo 🇬🇧
Även känd som Bjälbostenen
Foto av Runsten L2012:3267 i Bjälbo
Foto av Runsten L2012:3267 i Bjälbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Drengir reistu stein þenna ept Greip, gilda sinn, Lófi reist rúnar þessar, Júta son. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 3,2 m hög, 0,5-0,68 m bred (90 grader-290 grader) och 0,5 m tjock avsmalnande uppåt. På den S sidan är en runslinga. Runorna är 12-19 cm stora. Stenen påträffades i grundmuren till sakristian. Enligt Östergötlands runinskrifter är stenens ristning väl utförd och bibehållen och lyder:"Käcke män reste denna sten efter Grep, sin gillesbroder, Juddes son. Love ristade runorna." Enligt runverket blev stenen uttagen, lagad och rest 1935. Uppmålad 1971 och 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjälbo socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 290 grader om SV hörnet av kyrktorn och 3 m 80 grader om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37215
Longitud: 15.004848
Lämnings-ID: L2012:3267
Riksantikvarieämbetets ID: Bjälbo 3:2
Sveriges runinskrifter: Ög64 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Bjälbo kyrka
Placering: Rest på ena sidan om kyrkans huvudingång 1935.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Bjälbostenen
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Bjälbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0ec97759-16c2-45ad-a713-a1427eebdf03