Runsten L2012:1209 i Appuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:1209 i Appuna
Foto av Runsten L2012:1209 i Appuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"T√≥fi ger√įi √≥√į(?) √ĺenna eptir T√≥li, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit 1,6 m h√∂g, 1,0 m bred (370 grader-170 grader) och 0,37 m tjock. P√• stenens SV sida √§r en skadad runinskrift vilken f√∂ljer stenens kant. Runorna √§r 10-11 cm h√∂ga. I mitten √§r ett kors. Runstenen finns inte med i √Ėsterg√∂tlands runinskrifter, men enligt J. P. Strid i Fornv√§nnen p√•tr√§ffades (i en blomsterrabatt), besiktigades och flyttades runstenen till sin nuvarande plats 1948. H√§r och var p√• stenens v√§nstra smalsida finns rester av gammalt, petrifierat kalkbruk, vilket tillsammans med det faktum att stenen inte omn√§mns i √§ldre k√§llor, leder till misstanken att den varit inmurad i Appuna gamla kyrka. Runorna √§r r√§tt tydliga med undantag f√∂r de partier d√§r ristningsytan skadats. Inskriften lyder:"Tove gjorde detta vadst√§lle (?) efter Tolir, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Appuna socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m √Ė om tornets SV h√∂rn."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L2012:1209 i Appuna ūüá¨ūüáß:
"Enligt J. P. Strid i Fornvännen ska det finnas en tradition på orten att runstenen ursprungligen skall härröra från Lunna, knappt 1,5 km väster om kyrkan, där den hittats."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.342599
Longitud: 14.961067
Lämnings-ID: L2012:1209
Riksantikvarieämbetets ID: Appuna 4:1
Sveriges runinskrifter: √ĖgFv1983;240
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Appuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/915e6e6c-9b79-405c-ad5a-d1c34947fadd