Runsten Ög63, L2012:1200 i Allhelgona
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit 1,1 m hög, 0,75 m bred (330-130 grader) och 0,5 m tjock. Runinskrift på stenens SSV sida bestående av en runslinga runt ett kors. Runhöjd 13-20 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter utgör inskriften en lönnskrift som skulle kunna lyda:"X satte dessa stenar efter sin fader Y" . Uppmålad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Allhelgona socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vägkant) krön av långsträckt moränrygg. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m 20 grader om enskild väg samt 45 m 330 grader om SV hörnet av tomt."
Vill du se flera runstenar i Allhelgona socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396042
Longitud: 15.130462
Lämnings-ID: L2012:1200
Riksantikvarieämbetets ID: Allhelgona 6:1
Sveriges runinskrifter: Ög63, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Vistena
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Allhelgona
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:1200