Runsten L2012:1200 i Allhelgona ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:1200 i Allhelgona
Foto av Runsten L2012:1200 i Allhelgona
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit 1,1 m h√∂g, 0,75 m bred (330-130 grader) och 0,5 m tjock. Runinskrift p√• stenens SSV sida best√•ende av en runslinga runt ett kors. Runh√∂jd 13-20 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter utg√∂r inskriften en l√∂nnskrift som skulle kunna lyda:"X satte dessa stenar efter sin fader Y" . Uppm√•lad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Allhelgona socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vägkant) krön av långsträckt moränrygg. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m 20 grader om enskild väg samt 45 m 330 grader om SV hörnet av tomt."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396042
Longitud: 15.130462
Lämnings-ID: L2012:1200
Riksantikvarieämbetets ID: Allhelgona 6:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg63 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Vistena
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Allhelgona
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8b80bc29-a637-41ae-8da9-460894d8fc9e