Runsten ÖgN272, L2011:9811 i Skänninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, granit, 0,85 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj. Ruinhöjd, 0,15 m. Inskrift: Se text i skannat bokuppslag. Enligt Nordén lyder den: "...-ilk..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Åbrink."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,7 m NNV om Skänninge 2:2."
Vill du se flera runstenar i Skänninge socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400732
Longitud: 15.098886
Lämnings-ID: L2011:9811
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 2:3
Sveriges runinskrifter: ÖgN272,
Plats: Hospitalet
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9811