Runsten L2011:9763 i Skänninge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,7 m hög, 0,6 m bred (70cg-270cg) och 0,5 m tjock. På den SÖ sidan är ruinskriften. Runorna är 0,12 m höga. Enligt Skänningebygdens runinskrifter 1966 lyder inskriften:"... efter Eskil, sin broder ..." Innanför runslingan har på stenens mittyta funnits ett enkelt kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Skänninge socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.398718
Longitud: 15.082586
Lämnings-ID: L2011:9763
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 1:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9763