Runsten Ög90, L2011:927 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill ... ... ... ... frænda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 1,1 m hög, 0,8 m bred (vid basen) 0,5 m bred vid toppen (80-280 grader) och 0,45 m tjock. På den plana mot SSÖ, vättande sidan är en ristning. Runhöjd 10-16 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ketill (reste denna sten efter Torgil)s, sin frände.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S om berghäll."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m 390 grader om infartsväg och 5 m 120 grader om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Högby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.333555
Longitud: 15.084419
Lämnings-ID: L2011:927
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 22:1
Sveriges runinskrifter: Ög90, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skrukeby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:927