Runsten Ög91, L2011:615 i Järstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Órœkja(?)/Eyja(?) reisti stein þenna eptir Ômmu(?), systur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit 1,78 m hög, 1,25 m bred (70-270 gon) och 0,4 m tjock. På den SÖ-sidan löper en bandformad runslinga kring större korsfigur. Runhöjd 14-18 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter restes stenen på denna plats 1895. Inskriften lyder:"Orökja (?) reste denna sten efter systern Amma." Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen står i vinkeln som bildas av kyrkans S-långsida och vapenhusets Ö-sida."
Vill du se flera runstenar i Järstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.391491
Longitud: 15.166921
Lämnings-ID: L2011:615
Riksantikvarieämbetets ID: Järstad 2:1
Sveriges runinskrifter: Ög91, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Järstads kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Svartaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Järstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:615