Runsten Ög197, L2011:4764 i Mjölby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Végautr reisti steina þessa eptir Þorgaut, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,18 m hög, 1,8 m bred (N-S) och 0,1-0,4 m tjock. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 11-20 cm. Något vittrad och grov kristallin. På V sidan är stenen stadgad med järnstöttor. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Vigot reste dessa stenar efter Torgot, sin broder." Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mjölby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m VNV om kyrkogården och 24 m SV om NÖ hörnet av kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Mjölby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.311887
Longitud: 15.114335
Lämnings-ID: L2011:4764
Riksantikvarieämbetets ID: Mjölby 43:2
Sveriges runinskrifter: Ög197, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sörby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Mjölby
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4764