Runsten Ög88, L2011:442 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eysteinn reisti stein eptir Káta/Gadda, frænda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 1,6 m hög och 0,45 m bred (NÖ-SV) 0,45 m tjock. På den plana mot NÖ och vägen vättande sidan är en ristning. Runhöjd 12-16 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Östen reste stenen efter Gadde (l. Kate), sin frände." Uppmålad 1971 och 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Höjdrygg med vid utsikt över lerslätt. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om vägkant. I ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Högby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.349546
Longitud: 15.063762
Lämnings-ID: L2011:442
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 15:1
Sveriges runinskrifter: Ög88, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Axstad
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:442